Kladuša ima potencijal za uzgoj kestena i oraha

Općina Velika Kladuša i zvanično je završila projekt Zaštita i promocija kestena, koji je realiziran u okviru prvog javnog poziva Programa IPA Interreg prekogranične saradnje Hrvatska – BiH – Crna Gora 2014-2020. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 589.558,39 eura, od čega su na prostoru općine Velika Kladuša realizovana 132.664,24 eura

Energetska mreža

Kako je kazao savjetnik načelnika Općine Velika Kladuša Ervin Abdić, sve planirane aktivnosti uspješno su završene, što Općini Velika Kladuša stvara kvalitetnu osnovu za daljnje apliciranje na sredstva Evropske unije, kao i sredstva drugih donatora.
Shodno tome, Općini Velika Kladuša odobren je novi prekogranični projekt pod nazivom Razvoj energetski učinkovitih mreža gradova i općina u prekograničnom području – I.N.G.R.I.D. koji se sufinansira sredstvima EU u okviru drugog javnog poziva Programa IPA Interreg prekogranična saradnja Hrvatska – BiH – Crna Gora 2014-2020, istakao je Abdić, dodajući kako je ukupna vrijednost projekta 935.870,15 eura.

Prema njegovim riječima, u skladu sa projektom Razviti program pokretanja privrede ruralnih područja na temelju kestena kao sirovine, Općina Velika Kladuša pokrenula je niz projekata u okviru IFAD-a, te inicijativu na regionalnom nivou koja je u februaru 2020. ozvaničena potpisivanjem Memoranduma o saradnji gradova i općina iz BiH, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije i Sjeverne Makedonije na plantažnom uzgoju pitomog kestena i preradi plodova kestena. Memorandum je potpisao veliki broj predstavnika gradova i općina iz regije i okruženja.

”Jedan od ciljeva na čijem ostvarenju radimo, a što traži i EU, jeste da potaknemo privredni razvoj ruralnih područja”, kaže Abdić.

Neiskorišteno zemljište

Projekti se baziraju na iskorištavanju prirodnih resursa kojima naš kraj obiluje, na prvom mjestu tu je kesten, orah kao i još neke kulture koje kod nas uspijevaju, a naši ljudi posjeduju znanje za proizvodnju ovih kultura, kazao je Abdić, dodajući kako na području Velike Kladuše postoji dosta neiskorištenog poljoprivrednog zemljišta koje bi trebalo staviti u funkciiju, čime bi se uticalo i na ekonomski razvoj općine, ali i na ostanak ljudi.