Google: Kraj ciljanog oglašavanja maloljetnicima prema starosti, polu i interesu

Nova pravila, koja na snagu stupaju 2. septembra, važiće za tržišta Velike Britanije, EU i Švicarske, a zatim slijedi njihova primjena na globalnom nivou.

Google je najavio da će onemogućiti ciljano oglašavanje osobama mlađim od 18 godina na osnovu starosti, pola i interesa. Pri tom će proširiti sigurnosne mjere kako bi se spriječilo oglašavanje proizvoda i usluga kao što su igre na sreću, cigarete i alkohol djeci i tinejdžerima.

Korisnici koje Googleovi algoritmi budu prepoznali kao potencijalno mlađe od 18 godina moraće da naprave određene korake kako bi njihov račun dobio status za odrasle – vjerovatno će biti neophodan službeni dokument.

Google je pri tom potvrdio da će s promjenama pojedinačno upoznati one robne marke koje će ove mjere najviše pogoditi.

WFA pri tom izvještava da se nova Googleova pravila poklapaju s rokom kada počinje da bude aktivan novi britanski kodeks ponašanja Age Appropiate Design Code koji obavezuje ponuđače IT usluga na uvođenje određenih standarda na području obrade i upotrebe podataka, posebno kod usluga za koje se opravdano očekuje da će zeljeti da im pristupe mlađi od 18 godina.

Sličan kodeks je već donesen u Francuskoj i Švedskoj.