FOCUS: Oko 15% promocija u BiH se nalazi na prvoj stranici letka

Završio je prvi kvartal kalendarske godine, a one fitness odluke koje smo donijelina početku su već pomalo otišle u zaborav. Idealno vrijeme da pogledamo kako su se razvijale kategorije nama omiljenih slastica – čokolada!

U Focusu dijelimo čokolade na tri glavne skupine:

  • Čokolade ispod 25 grama (impuls)
  • Čokolade od 26 – 100 grama
  • Čokolade iznad 100 grama

Naravno još imamo i čokolade za kuhanje, ali s obzirom da je njihova primarna namjena drugačija od gore navedenih, nećemo ih analizirati. Glavni parametar će nam biti broj promocija u lecima.

Dakle, usporedba zadnjih 12 mjeseci unatrag sa 12 mjeseci prije toga. Ovo će nam dati lijepu detaljnu sliku kako su se razvijale i kategorije i proizvođači.

Razvoj kategorija i proizvođača

Impulsne čokoladice nisu popularne u lecima i glavni je razlog upravo taj što njihov cilj nije primarna kupovina već impulsna kupovina na kasi trgovine. Prema tom ova kategorija ne zahtijeva dodatno oglašavanje pa tako samo 0,2% promocija otpada na ovu kategoriju. Čokolade od 26-100 grama su u zadnjih 12 mjeseci zabilježili pad udjela promocija za nešto malo više od 2%, dok su velike čokoladne table (iznad 100 grama) porasle za skoro 3%.

Od proizvođača po top udjelima se izdvajaju tri, a to su Mondelez sa 29,2%, Kraš sa 19,6% i Kandit sa 14,7%. Uz ova top tri koja imaju više od 10% ukupnog udjela, možemo izdvojiti i Zvečevo 1921 sa 8,3%, Štark 6,8%, Ferero 5,1%, Pionir 3,4% i Swisslion-Takovo 2.2%

Ovi proizvođači imaju pregršt svojih brendova pa tako možemo izdvojiti Milku sa 28,3% udjela, Dorinu sa 19,5% udjela, Kandit 7,3%, Najlepše želje 6,8% itd.

Pozicija u letku

Sada kada znamo ko su glavni igrači u kategorijama čokolada, možemo i pogledati gdje su pozicionirane promocije u letku. Prva i zadnja stranica letka uvijek nose najveću težinu jer su vidljive oku krajnjeg kupca i generalno su veće od promocija koje se nalaze na ostalim stranicama letka.

U totalu svih čokolada, oko 15% promocija se nalazi na prvoj stranici, a nešto malo više od 6% na zadnjoj stranici. Preostalih 80% se naravno nalazi na preostalim stranicama. Ovo pokazuje koliko su čokolade česte i bitne u lecima, jer 20% promocija čokolada završava na prvoj ili zadnjoj stranici