EU: Postignut sporazum o smanjenju emisije gasova

Evropska unija postigla je sporazum o smanjenju neto emisije gasova sa efektom staklene bašte za najmanje 55% do 2030. godine, pomjerivši naviše ranije ciljanu stopu, ali ne onoliko koliko zahtijevaju ekološki aktivisti.

Ciljana stopa treba da omogući bloku da krene putem koji će obezbijediti da Evropa postane prvi klimatski neutralan kontinent do 2050. i da usmjeri EU na put koji bi, ako se usvoji globalno, ograničio rast temperature u svijetu na 1,5 stepeni iznad predindustrijskog nivoa, čime bi se izbjegle najgore posljedice zagrijavanja.

Nakon razgovora održanih jučer, pregovarači iz Evropskog parlamenta i Evropskog savjeta, koji predstavljaju 27 vlada EU, definisali su stopu smanjenja emisija u odnosu na nivo iz 1990. godine.

Do 2019. godine emisije u EU su već bile za 24% niže nego 1990. godine, dok je ekonomija porasla za oko 60%. Ciljanom stopom od 55% zamijenjen prethodni plan bloka o smanjenju emisija za 40% do 2030. u odnosu na nivo iz 1990. Poslanici EU tražili su da se ide korak dalje na 60%, dok su se lideri EU na decembarskom sastanku u Briselu složili da oko nivoa od 55%.

Organizacija Greenpeace je saopštila da bi smanjenje trebalo da bude 65%.

”Ovo je značajan trenutak za EU. Postigli smo ambiciozan sporazum da svoj cilj klimatske neutralnosti unesemo u zakonsku obavezu, kao vodič za naše politike u narednih 30 godina”, naveo je potpredsjednik Evropske komisije Frans Timermans.