EU: Najveći kvartalni pad BDP u EU od 1995. godine

Evropska unija u drugom kvartalu 2020. godine beleži sezonski pad BDP-a od 11,4 odnosno 11,8% za područje Eurozone, navodi Eurostat. U drugom kvartalu pad su nastavili i potrošnja u evropskim domaćinstvima kao i broj zaposlenih.

Evropska unija u drugom kvartalu 2020. godine beleži sezonski pad BDP-a od 11,4 odnosno 11,8% za područje Eurozone, navodi Eurostat. U drugom kvartalu pad su nastavili i potrošnja u evropskim domaćinstvima kao i broj zaposlenih.

Zavod za statistiku EU navodi da je pod BDP od 11, 4 odnosno 11,8% u odnosu na prvo tromjesečeje 2020. godine “daleko najoštriji pad zabilježen od početka sezonskog mjerenja 1995. godine“.

U poređenju sa istim kvartalom prethodne godine, BDP je smanjen za 14,7% u Eurozoni i za 13,9% na nivou cijele EU.

Tokom drugog kvartala 2020. godine, izdaci za potrošnju domaćinstava smanjili su se za 12,4% u Evrozoni i za 12,% u EU. U istom periodu izvoz se smanjio za 18,8% u Eurozoni i u EU, dok je uvoz smanjen za 18 % u Eurozoni i 17,8 % u EU.

Eurozona u drugom kvartalu 2020. godine beleži smanjenje broja zaposlenih u odnosu na prva tri mjeseca ove godine za 2,9 % odnosno 2,7 % na nivou EU što je također najoštriji pad zabilježen od početka sezonskih serija 1995. godine.

izvor: Tanjug

foto: PIxabay