Sjeverna Makedonija: Vero dobitnik prestižnog certifikata “Fer odnos sa potrošačima”

Vero je stekao novo priznanje za poštovanje prava potrošača, odnosno prestižni certifikat “Fer odnos sa potrošačima”.

Certifikat dodeljuje certifikacioni odbor, ovlašcteno i visoko cijenjeno certifikaciono tijelo sastavljeno od tri institucije u zemlji koje rade na zaštiti potrošača i poboljšanju konkurentnosti makedonske ekonomije – Organizacija potrošača Makedonije (KP), Nezavisno udruženje za razvojne inicijative i Udruženje preduzeća i konsultanata „Kreacija”.

Prioritet Verove korporativne politike uvijek je bio, prije svega, zadovoljstvo i sigurnost potrošača. “Potrošač je naš šef” moto je Vera od samog početka svog postojanja i rada u zemlji i regionu. Zaista nam je drago kada potrošači prepoznaju naše napore da ispunimo njihove visoke zahtjeve i očekivanja. Kada naše napore prepoznaju nadležne institucije koje su najrelevantnije za njihovu procjenu i koje imaju dugogodišnje iskustvo u zaštiti prava potrošača, to nam daje još veću motivaciju da nastavimo istim tempom. Vero je uvijek tu za svoje kupce, uvek spreman da ih sasluša, pomogne im i udovolji njihovim potrebama i očekivanjima, rekao je Petar Denkovski, generalni direktor ove trgovačke kompanije.