Ekopak na reciklažu poslao 11.911 tona ambalaže

Uprkos izuzetno izazovnoj 2020. godini zbog pandemije koronavirusa, Ekopak je sa svojim partnerima koje čine 21 sakupljač iz Federacije Bosne i Hercegovine, a u ime više od 700 proizvođača, uvoznika, distributera i trgovaca koji su mu prenijeli obavezu upravljanja ambalažom i ambalažnim otpadom, uspio poslati na reciklažu 11.911 tona ambalažnog otpada, saopšteno je iz te kompanije.

Rezultati i ostvareni ciljevi za 2020. godinu u „Godišnjem izvještaju o upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom”, kojeg Ekopak svake godine dostavlja Federalnom ministarstvu okoliša i turizma i Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH, još jednom su potvrdili uspješnost i poslovnu agilnost Ekopakove mreže saradnika.

Unatoč mnogim izazovima, Ekopak je uspio održati stabilnost u poslovanju, optimizirati poslovanje i u saradnji s partnerima održati sistem reciklaže. Od 2012. godine do danas, sa saradnicima je predao na reciklažu više od 70.000 tona ambalažnog otpada.

”Pored izazova sa kojima se susrećemo, protekla godina je obilježena pandemijom koja je rezultirala poremećajem tržišta. Ipak, uspjeli smo postići zacrtane ciljeve i zadržati svoju poziciju u razvoju sistema upravljanja ambalažnim otpadom. U vremenu kada je sve okrenuto ka očuvanju zdravlja i borbi za život, ponosni smo jer smo i dalje uspjeli živjeti svoju misiju te u veoma teškim uvjetima ostvariti dobre rezultate”, – kazala je direktorica Ekopaka Amela Hrbat.

Ekopak će sa svojom mrežom saradnika koju čini 21 sakupljač iz deset kantona u FBiH, od čega je 10 javnih komunalnih preduzeća i 11 privatnih kompanija, nastaviti aktivno raditi na razvoju sistema odvojenog prikupljanja i reciklaže ambalažnog otpada na zakonit i transparentan način te u skladu sa najboljim evropskim praksama i za dobrobit cijele zajednice, saopćeno je.

Ekopak je neprofitna kompanija osnovana 2011. godine s ciljem da u ime svojih klijenata proizvođača ambalaže, uvoznika, punilaca, distributera i trgovaca, preuzme odgovornost za ispunjenje zakonskih obaveza za reciklažu i iskorištenje ambalažnog otpada u Federaciji BiH.

Dobijanjem dozvole od Federalnog ministarstva okoliša 29.05.2012. godine, postao je prvi i vodeći operater sistema upravljanja ambalažnim otpadom u Bosni i Hercegovini.