Poduzimanje mjera u cilju sprječavanja nezakonitog povećanja cijena namirnica

Delegatkinja u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Alisa Hajdarović podnijela je inicijativu u kojoj od Federalne uprave za inspekcijske poslove traži da izvrši kontrolu ulaznih cijena roba osnovnih životnih namirnica, marži koje se primjenjuju, te izlaznih cijena roba osnovnih životnih namirnica.

Svjedoci smo svakodnevnog divljanja cijena na tržištu, gdje su cijene jednog proizvoda dan za danom različite i sve veće. S obzirom na to da je Vlada Federacije BiH donijela Odluku o ograničavanju marži za osnovne životne namirnice tražim od Federalne uprave za inspekcijske poslove da uradi kontrolu uvoznih cijena tih roba, marži koje se primjenjuju i izlaznih cijena u maloprodaji” kazala je Hajdarović.

Kao primjer navela je da jedna firma, koja se bavi distribucijom proizvoda za ugostiteljstvo, nudi svojim kupcima maslac uvezen iz Turske po maloprodajnoj cijeni od 13,50 KM/kg.

Isti taj maslac u isto vrijeme, otprilike prije mjesec dana, u jednom domaćem lancu trgovina prodavan je po cijeni od 19,50 KM/kg. Danas je već cijena tog maslaca u tom istom lancu trgovina 24,45 KM/kg. Ako malo bolje razmislimo, maloprodajna cijena u distributerskoj firmi je 13,50 KM, dakle u veleprodaji je još manja i kada od toga oduzmemo rabat koji veliki kupci dobiju na količinu kupljene robe, onda ćemo lako shvatiti da je marža na proizvod koji kupujemo u trgovačkom centru sigurno nekih 60 do 70 posto ili čak i više. Gdje je ovdje ograničenje marže i gdje je u svemu ovome mali, sitni kupac prosječno domaćinstvo u BiH“, pita se Hajdarović.

Iz navedenog zaključila je da kontrola marži i kontrola ulaznih cijena nisu adekvatne niti dovoljne.

Zbog toga, zahtijevam od Federalne uprave za inspekcijske poslove da veoma ozbiljno i hitno pristupi kontroli cijena životnih namirnica kako bi se ovaj trend divljanja cijena prekinuo i kako bismo krajnjem potrošaču omogućili koliko-toliko normalne cijene osnovnih životnih namirnica”, poručila je Hajdarović.

Na navedenu inicijativu za Fenu je odgovorio direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove Anis Ajdinović navodeći da je Zakonom o kontroli cijena u FBiH propisano slobodno formiranje cijena prema uvjetima tržišta, osim za proizvode i usluge za koje je posebnim propisom utvrđen drugačiji način formiranja cijena.

U slučaju značajnih poremećaja ponude i potražnje na tržištu i poremećaja u kretanju cijena i odnosima cijena, Vlada FBiH može preduzeti mjere u oblasti cijena, što je i učinila u aprilu 2021. godine donošenjem odluka o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena određivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode (17 grupa proizvoda), te naftne derivate“, rekao je Ajdinović.

Iako se nadzori nad formiranjem cijena i marži vrše od aprila 2021. godine, Federalna uprava za inspekcijske poslove je, zbog naglog rasta cijena uzrokovanog ratom u Ukrajini, putem Federalnog tržišnog inspektorata od februara 2022. godine veoma ozbiljno, hitno i intenzivno, pojačanim angažmanom svih 12 tržišno, turističko-ugostiteljskih inspektora, pristupila kontroli cijena naftnih derivata i pojedinih osnovnih životnih namirnica obuhvaćenih Odlukom Vlade FBiH (naročito brašna, ulja i šećera).

Osim provođenja inspekcijskih nadzora, Federalna uprava za inspekcijske poslove je također poduzela napore i u smislu intenziviranja nadzora i uspostavljanja komunikacije i koordinacije s kantonalnim inspekcijskim organima, kao i izvještavanja o aktivnostima svih inspekcijskih organa u FBiH po pitanju kontrole cijena i marži. Upravo zahvaljujući pravovremenim odlukama Vlade FBiH i naporima inspekcijskih organa, u FBiH je zabilježen najmanji porast cijena u regionu uzrokovan vanjskim faktorom, a efekti našeg rada bili su evidentni i kada smo pravovremenim djelovanjem Federalnog tržišnog ispektorata početkom marta 2022. godine, spriječili lančano nezakonito povećanje cijena zaliha goriva u FBiH“, podvukao je Ajdinović.

Inspekcijski nadzor nad formiranjem cijena i marži pojedinih osnovnih životnih namirnica i drugih proizvoda vrši se primjenom Odluke o izmjeni Odluke o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode kojom je utvrđena lista od 17 grupa proizvoda na koje se odnosi mjera neposredne kontrole cijena.

Maslac se ne nalazi na listi od 17 proizvoda za koje je ograničena marža, zbog čega ovaj proizvod ne podliježe inspekcijskoj kontroli temeljem pomenute Odluke. S obzirom da se radi o robi široke potrošnje koja je prisutna u velikom broju prodajnih objekata, pozivamo gospođu Hajdarević da nam dostavi konkretne informacije o poslovnim subjektima kod kojih su uočene česte promjene cijena, na osnovu kojih će Federalni tržišni inspektorat izvršiti detaljan inspekcijski nadzor po drugim zakonskim osnovama, o čemu ćemo uvaženu delagatkinju povratno informisati“, poručio je Ajdinović.