Euromoney: RBI je najbolji pružatelj usluga privatnog bankarstva u SIE

U okviru svog godišnjeg Istraživanja privatnog bankarstva i upravljanja imovinom, Euromoney je, po drugi put u posljednje tri godine, proglasio Raiffeisen Bank International (RBI) najboljim pružateljem usluga privatnog bankarstva u Srednjoj i Istočnoj Evropi (SIE).

„RBI je jedan od najboljih pružatelja usluga privatnog bankarstva u Srednjoj i Istočnoj Evropi, a ovaj segment poslovanja važan je stub naše regionalne strategije za poslovanje sa stanovništvom.  Priznanja smatramo potvrdom visokog kvaliteta našeg rada. Ovaj uspjeh nam pokazuje da se krećemo u pravom smijeru da postanemo grupacija za finansijske usluge s najviše preporuka. Nastavit ćemo ulagati napore u realizaciju inovativnih investicija i digitalnih rješenja kao i jedne od naših najvažnijih inicijativa – odgovornog bankarstva“, izjavio je Andrii Stepanenko, član Uprave RBI nadležan za Retail bankarstvo.

Lokalni segment RBI nadležan za poslove privatnog bankarstva uveo je tokom 2020. godine nekoliko novina u području usluga savjetovanja i diskrecionog upravljanja, poslovanja na daljinu ili elektronskog izvještavanja. Pomenute inovacije dobro su prihvaćene od strane klijenata, a u konačnici prepoznate i od strane Euromoney-a.

„Smatramo sebe predvodnicima odgovornog investiranja, nudeći širok spektar proizvoda na domaćem tržištu. Kao jedan od najboljih pružatelja usluga investiranja, snosimo ogromnu odgovornost za usmjeravanje naših klijenata ka investicijama koje mogu oblikovati ljepšu budućnost njima i njihovim nasljednicima. Prva smo austrijska bankarska grupacija koja je potpisala UN Principe odgovornog bankarstva“, dodao je Stepanenko.

Andrii Stepanenko, član Uprave RBI nadležan za Retail bankarstvo

Uz podršku austrijske podružnice Kathrein Privatbank u Beču, koja djeluje kao međunarodni HUB klijenata RBI u SIE, Raiffeisenov segment za privatno bankarstvo opslužuje preko 17.000 klijenata koji su nam ukazali svoje povjerenje te upravlja imovinom vrijednosti preko 18 milijardi eura.