BiH: Za sedam dana posao dobilo 1.508 ljudi

Ovaj broj veći je za 1.508 zaposlenika u odnosu na podatak od 05.04.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 519.193.

Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 12.04.2021.godine iznosio je 520.701, podaci su Porezne uprave FBiH.

Ovaj broj veći je za 1.508 zaposlenika u odnosu na podatak od 05.04.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 519.193.  

Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 12.04.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.

Izvor: Porezna uprava

Stanje broja zaposlenih na dan 12.04.2021. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama možete vidjeti ovdje.