Crna Gora: Cijene u augustu više za 0,1% u odnosu na juli

Cijene proizvoda i usluga lične potrošnje, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u augustu 2020. godine u odnosu na juli 2020. godine u prosjeku su više za 0,1%, podaci su crnogorske Uprave za statistiku Monstat.

Potrošačke cijene u augustu 2020. godine u odnosu na august 2019. godine, u prosjeku su niže za 0,5%. Najveći utjecaj na mjesečnu stopu inflacije imali su rast cijena: čvrstih goriva; goriva i maziva za motorna vozila; usluga smještaja; mlijeka, sira, jaja, hljeba i žitarica, povrća.

Posmatrano po glavnim grupama proizvoda i usluga prema namjeni potrošnje, u augustu 2020. godine u odnosu na prethodni mjesec, zabilježen je rast cijena u grupama: hoteli i restorani (0,6%), stanovanje, voda, struja, gas i druga goriva (0,4%), prevoz (0,3%), alkoholna pića i duhan (0,1%), rekreacija i kultura (0,1%), dok je pad cijena zabilježen u grupi odjeća i obuća (-1,1%).