Ipsos: Mlijeko koristi oko 85% potrošača u BiH

U okviru BRANDpuls istraživanja kontinuirano se prate marketinški pokazatelji uspjeha za različite kategorije proizvoda u segmentu prehrane, a podaci se mogu analizirati u vidu demografije, lifestylea potrošača, kao i njihovih kupovnih navika.

BRANDpuls: Mlijeko koristi oko 85% potrošača u BiH. Marketinški pokazatelji su važni za uspešno vođenje brenda kroz sliku stanja brenda i ranog uočavanja mogućih problema i prilika. Podaci korišteni u analizi koja slijedi su prikupljeniu prvoj polovini 2021. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Konzumenti i njihove navike

Mlijeko koristi oko 85% potrošača u BiH, dobi od 15 do 64 godine, dok 15% navodi da nikada ne konzumira mlijeko.

U heavy usere, odnosno one koji mlijeko koriste jednom ili nekoliko puta dnevno do 4-6 puta sedmično spada nešto manje od polovine potrošača (46%). Jedna četvrtina korisnika (25%) mlijeko konzumira jednom sedmično do 2-3 puta sedmično, što ih svrstava u grupu medium usera, dok light skupinu čini 14% korisnika, a to su oni koji mlijeko koriste 2-3 puta mjesečno do rjeđe od jednom mjesečno.

U poređenju sa ostalim korisnicima mlijeka, među heavy userima je nešto više onih od 15 do 29 godina, te 60 do 64 godine. Heavy useri su nešto više usmjereni na zdravu prehranu, a aktivno traže nove izazove i doživljaje.

Slobodno vrijeme provode obavljajući različite kućne zanimacije.

Većina korisnika mlijeka vjeruje da je svježe mlijeko puno zdravije od trajnog (65%). Skoro polovine korisnika nema naviku piti mlijeko da bi ugasili žeđ (46%), a nešto manji broj (41%) mlijeko smatra najprirodnijim napitkom. Trećina korisnika (34%) navodi da prilikom kupovine mlijeka pazi na razinu mliječne masti. Potrošači više kupuju mlijeko u tetrapaku nego u boci (60%), a nešto više od trećine (36%) ne vjeruje da funkcionalna mlijeka (sa dodatkom kalcija, vitamina..) imaju pozitivan učinak na tijelo kako se to ističe u reklamama.

Više o istraživanjima ovdje i ovdje