Srbija: Kompanija Heineken fokusirana na zaštitu vodnih resursa

Kompanija Heineken Srbija se, kroz strategiju održivog poslovanja „Stvaramo bolji svet“, fokusira na zaštitu vodnih resursa, a sveobuhvatni program pod nazivom „Svaka kap je bitna“ izgrađen je na tri principa očuvanja vode: efikasna upotreba vode (korištenje što je manje vode moguće), princip cirkularne ekonomije u korištenju vode (čišćenje i ponovna upotreba vode), i odgovorno upravljanje vodom (održavanje slivova kako bi apsorbovali više atmosferske vode).

Kompanija na osnovu ovih principa dalje kreira akcione planove za očuvanje vodenih resursa koji su prilagođeni lokalnom kontekstu, a u obje pivare kompanije Heineken Srbija, u Novom Sadu i u Zaječaru, definisani su jasni i specifični ciljevi i trajno se sprovode programi smanjenja upotrebe vode.

”Smanjenje potrošnje energije i vode označava povećanje energetske i vodene efikasnosti i prelazak na druge ekološki prihvatljivije izvore energije u procesima gdje je to moguće. Smanjenje potrošnje energije i vode postiže se optimizacijom proizvodnih procesa, a kompanija Heineken Srbija je tokom posljednje decenije smanjila potrošnju vode u okviru svojih procesa za 75% i iz godine u godinu nastoji da ovaj trend održi”, navodi se u saopštenju ove kompanije.

Voda koja se koristi za cjelokupni proces proizvodnje piva u Heineken Srbija, na kraju se oslobađa u prirodi, ali na strogo kontrolisan način, kroz postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda (Waste Water Treatment Plant) – to je posebno postrojenje za industrijsko prečišćavanje vode i njegova funkcija je da vodu prečisti i učini je bezbijednom po okolinu a prije krajnjeg puštanja u prirodu.

”Shvatajući ključni značaj održive upotrebe i očuvanja vode za zaštitu ovog dragocjenog resursa, a kao jedan od najvećih pivara na svijetu i potpisnik Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija, kompanija Heineken shvata svoju ulogu i odgovornost u promociji odgovornog korištenja vode, ali i podstiče sve svoje partnere i dobavljače da čine isto. U okviru svih svojih investicija u vezi sa vodom, kompanija Heineken prvenstveno razmatra i sagledava benefite za širu zajednicu, a ne samo za svoje pivare”, navodi se još u njihovom saopštenju.