Sjeverna Makedonija: Vitaminka zabilježila rast u 2022. godini

Kompanija je u periodu od januara do septembra 2022. godine ostvarila prihode od 19.679 hiljada denara.

Ukupni ostvareni prihodi za devet mjeseci 2022. godine iznose 2.880.115 hiljada denara i u poređenju sa ostvarenim za isti period 2021. godine bilježe rast od 35%.

Kada je u pitanju struktura prihoda, 99% čine prihodi ostvareni od prodaje proizvoda i usluga iz osnovne djelatnosti, koji su u odnosu na ostvarene u 2021. godini veći za 34%.

Ukupno ostvareni pojedinačni rashodi za prvih devet mjeseci 2022. godine iznose 2.993,286 hiljada denara i u poređenju sa ostvarenim za isti period 2021. godine bilježe rast od 44%.