Rusija: Grupa O’Key zadovoljna sjajnim rezultatima diskontera DA!

Ruski maloprodajni lanac koji se nalazi na sedmom mjestu po tržišnom udjelu u zemlji, O’Key, može se pohvaliti dobrim rezultatima na kraju prošle kalendarske godine, na šta je presudan utjecaj imalo odlično poslovanje njihovog diskontera DA!

U posljednjem kvartalu poslovne 2020. godine lanac DA! zabilježio je rast prihoda od prodaje za čak 42,2% u odnosu na isti period 2019. Organski rast iznosio je nešto više od 23 procenta, a diskonter je također povećao prodajnu površinu za nešto više od 15 procenata u 2020. godini.

U posljednjem kvartalu prošle godine, maloprodaja O’Key povećala je ukupan promet za 6 procenata, rast organske prodaje bio je 4,2 procenta, a ako se fokus stavi samo na hipermarkete, rast je bio 1,6 procenata.

U skladu sa preferencijama potrošača, O’Key Group se sve više fokusira na format diskontera, pa su otvorili 118 Da! prodavnica prošle godine, od kojih 13 u posljednjem kvartalu 2020. godine.