Promet trgovine na malo u BiH povećan za 2,7%

Ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u maju povećan je za 2,7 posto u odnosu na april, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Prema sadašnjim cijenama, u trgovini prehrambenim proizvodima rast prometa je ostvaren u iznosu od 1,3 posto, a u trgovini neprehrambenim proizvodima ostvaren je rast od 1,4 posto.

Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u maju ostvario je rast prometa od jedan posto u odnosu na april.

Ukupan indeks prometa trgovine na malo u BiH u maju ostvario je nominalni rast od 62,4 posto, dok je realni rast iznosio 56 posto u odnosu na baznu, 2015. godinu.

Izvor: NA Srna