Philip Morris International sklopio sporazum o preuzimanju Fertin Pharme

Kompanija Philip Morris International Inc.sklopila je sporazum o preuzimanju kompanije Fertin Pharma A/S(Fertin Pharma), jedne od vodećih kompanija za razvoj i proizvodnju inovativnih farmaceutskih i proizvoda za zaštitu zdravlja na bazi oralne i intraoralne primjene, po cijeni od 5,1 milijarde danskih kruna (oko 820 miliona dolara).

“Kupovina Fertin Pharme će predstavljati značajan korak na našem putu ka budućnosti bez duhanskog dima jer će unaprijediti naš asortiman proizvoda bez duhanskog dima, posebno onih za savremenu oralnu upotrebu, kao i ubrzati naš napredak u oblasti proizvoda bez nikotina“, izjavio je generalni direktor Jacek Olčak.

Fertin Pharma je privatna firma sa preko 850 zaposlenih koja posluje u Danskoj, Kanadi i Indiji. Jedna je od vodećih organizacija ugovorne proizvodnje irazvoja (CDMO), specijalizovana za istraživanje, razvoj i proizvodnju žvakaćih guma, praškova, tableta na rastvaranje i drugih čvrstih oralnih proizvoda koji sadrže aktivne sastojke, uključujući nikotin, i u toj oblasti predstavlja jednog od vodećih proizvođača rješenja u oblasti terapije zamjene nikotina.

Fertin Pharma je trenutno u vlasništvu globalne investicione organizacije EQT i kompanije Bagger-Sørensen & Co. Po završetku preuzimanja, Feinvertin Pharma će preći u puno vlasništvo kompanije PMI.