Makedonija: Povećanje cijena plastičnih kesa od 1. decembra

Makedonski parlament je sredinom mjeseca usvojio Zakon o upravljanju otpadom, upravljanju ambalažom i ambalažnim otpadom, upravljanju dodatnim tokovima otpada i proširenoj odgovornosti proizvođača za upravljanje posebnim tokovima otpada.

Prema novim zakonima, između ostalih izmjena, od 1. decembra ove godine plastične kese koje građani kupuju u prodavnicama koštaće 15 denara, što bi trebalo da obeshrabri kupovinu takvih proizvoda koji zagađuju životnu sredinu.

Trgovci će za sredstva od prodaje ovih kesa morati da vode evidenciju po kvartalima, a naknade će morati da se uplate na poseban račun organa za zaštitu životne sredine.

Također, od 1. decembra 2021. godine biće zabranjena upotreba jednokratne plastične ambalaže u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u zaštićenim područjima u zemlji.

“Izrada zakona trajala je dugo, uz učešće međunarodnih i domaćih stručnjaka, kroz konsultacije sa zainteresovanim stranama, opštinama, kolektivnim akterima i komunalnim preduzećima, nevladinim sektorom i javnošću, kako bi se uključile potrebe zainteresovanih strana i utvrdili principi zaštite životne sredine u funkcionalnom sistemu koji će se konačno pravilno i u praksi primijeniti”, objasnio je ministar životne sredine i prostornog planiranja Naser Nuredini.