Istraživanje: Uticaj pandemije na količinu potrošnje kafe

Jedan od najdražih mirisa u domaćinstvu i jedan od najčešćih nepristranih sudionika svakodnevnog razgovora, svakako je tradicionalna bosanska kafa. Kultura ispijanja kafe prisutna je u mnogim zemljama, mnogi se prijateljski susreti događaju uz kafu, a i poslovni dogovori se postižu uz kafu.

Kategorija kafe prema Nielsenovoj klasifikaciji obuhvaća mljevenu kafu, instant kafu (čista topiva kafa i mješavine) i kafu u zrnu, međutim tekst će se koncentrirati na tradicionalnu kafu koju obuhvata mljevena kafa i kafa u zrnu.

Usljed globalne pandemije, opalo je i međusobno posjećivanje rodbine i prijatelja što se može preliti i na količinu potrošnje kafe, a to nam je moguće vidjeti iz količinskog pada prodaje od 5% na tržištu Bosne i Hercegovine.

Detaljnije promatrajući tradicionalnu kafu, mljevena kafa koja količinskim udjelom čini većinu kategorije i uglavnom diktira kretanje prodaje Tradicionalne kafe, također bilježi količinski manju prodaju, oko 5%, a kafa u zrnu pada oko 2%.
Moderni formati su u blagoj prednosti nad tradicionalnim formatom kada je riječ o destinaciji gdje kupci odlaze po svoju omiljenu kafu, a trend kretanja kafe u modernim formatima prati kretanje na ukupnom bh. tržištu sa nešto izraženijim padom prodaje, oko 7%.

Što se tiče pakovanja Tradicionalne kafe, ona najznačajnija po prodaji, kreću se u skladu s kretanjem prodaje ukupne kategorije. Pakovanja 400 i 500g bilježe nešto blaži pad, oko 4% količinske prodaje, dok su pakovanja 200 i 250g dosegnula pad prodaje za oko 6%. U tradicionalnim formatima su pakovanja od 400 i 500g na stabilnoj razini prodaje, a u istom formatu vrijedi izdvojiti rast prodaje pakovanja veća od 500g, preko 6% što može ukazati na činjenicu da potrošači žele biti opskrbljeni kafom, ali da ne idu u čestu nabavu zbog pojave koronavirusa što je rezultiralo odlaskom u obližnju trgovinu da se kupi veće pakovanje koje će duže trajati.

Tradicionalni oblici kafe su i dalje najprihvaćeniji na tržištu Bosne i Hercegovine i kao što smo rekli, vjerni je pratilac svakog razgovora, međutim trenutno smo u periodu gdje smo svjedoci globalnog problema, koronavirusa koji je utjecao na pad prodaje kafe, međutim kultura ispijanja kafe na ovim prostorima je dio svakodnevnog života i nesumnjivo je da će oporavak kategorije biti vidljiv s prvim poboljšanjem epidemiološke situacije, kako u BiH tako i u svijetu koja utječe na proizvodnju i isporuku kafe, ali i na dolazak dijaspore koja voli popiti kafu u svojoj Bosni i Hercegovini.

NAPOMENA U tradicionalnim formatima su pakovanja od 400 i 500g na stabilnoj razini prodaje, a u istom formatu vrijedi izdvojiti rast prodaje pakovanja veća od 500g, preko 6% što može ukazati na činjenicu da potrošači žele biti opskrbljeni kafom, ali da ne idu u čestu nabavu zbog pojave koronavirusa što je rezultiralo odlaskom u obližnju trgovinu da se kupi veće pakovanje koje će duže trajati.