Coca-Cola HBC među najbolje rangiranima na svijetu u očuvanju životne sredine

Kompanija Coca-Cola HBC rangirana je kao CDP Lider održivosti u sistemima nabavke i nalazi se među svega osam posto kompanija na svijetu koje su dospjele na godišnju CDP listu kompanija koje prednjače u izveštavanju o svojim naporima za zaštitu životne sredine.

CDP predstavlja jedan od standarda kada je u pitanju rangiranje kompanija po pitanju ulaganja u zaštitu životne sredine i izvještavanja o napretku na ovom polju, a Coca-Cola HBC Grupa se već šest godina uzastopno nalazi na listi kompanija koje su posvećene pitanjima klimatskih promjena i očuvanja vodnih resursa.

Ovo priznanje se direktno nadovezuje i sa nagradom koju je kompanija dobila od CDP u decembru 2021. kada je ocijenjena dvostrukom ocjenom “A” za klimatske akcije i upravljanje vodom. Coca-Cola HBC je jedna od jedan posto kompanija koje su dobile dvostruku ocjenu “A”, od preko 13.000 preduzeća koje je ocenjivao CDP. Na ovaj način kompaniji je odato priznanje za inicijative i akcije koje se svakodnevno sprovode kako bi postali što održivija kompanija.

Budući da je Coca-Cola HBC nedavno objavila i svoje planove da će emisiju gasova s efektom staklene bašte svesti na neto nulu u cijelom lancu vrijednosti do 2040. godine, izstiču da još jedno priznanje u oblasti održivosti govori u prilog posvećenosti kompanije da u datom roku ispuni svoje ciljeve.

Kroz postojeće ciljeve do 2030. godine kompanija će smanjiti svoju emisiju gasova sa efektom staklene baste za 25%, a u narednoj dekadi za još 50%.

Coca-Cola HBC već više od 50 godina uspješno posluje i na tržištu Srbije, a svoje rezultate u oblasti održivog poslovanja tradicionalno predstavlja javnosti i zainteresovanim stranama kroz lokalni Izveštaj o održivosti. Među podacima koje je kompanija u svom lokalnom Izvještaju predstavila prošle godine posebno se istakla činjenica da obje punionice u Srbiji koriste energiju iz 100 posto obnovljivih izvora za proizvodnju električne energije koja se koristi u puniocama. Zahvaljujući prelasku na održive izvore energije samo tokom 2020. kompanija je uštedjela 11.707 tona CO2.

“Motivisani upravo ovakvim priznanjima i u narednom periodu nastaviti ulaganja u zaštitu životne sredine čime će potvrditi svoju posvećenost da budu odgovoran i pouzdan partner zajednici u kojoj posluju i da će nastaviti da posvećeno rade na osnaživanju zajednice kako u ekonomskom i socijalnom, tako i u ekološkom domenu”, zaključuje se u saopštenju kompanije.