Bingo najavio ponudu za preuzimanje prevozničke kompanije iz Tuzle

Kompanija Bingo Tuzla objavila je namjeru punog preuzimanja još jedne kompanije. Riječ je o kompaniji Prevoz radnika Kreka, Tuzla, u kojoj Bingo sada ima 27% dionica, ali planira preuzeti puno vlasništvo.

“Shodno članu 9 stav 5. Zakona o preuzimanju dioničkih društava Bingo d.d. Tuzla koji posjeduje 27,0426 % dionica emitenta Prevoz radnika Kreka Tuzla, obavještava o nastanku obaveze objavljivanja ponude za preuzimanje društva, i da će se sukladno zakonu objaviti ponuda za preuzimanje”, navodi se u obavijesti dioničarima.

Prevoz radnika Kreka prošle godine je imao prihode od oko 120 hiljada KM, a zapošljavao je četiri radnika.