IN STORE  in your country  
BiH
VIJESTI: Region
06.03.2019.

Nestlé jača napore da poveća broj žena na rukovodećim pozicijama do 2022.

Nestlé je danas predstavio akcioni plan za povećanje broja žena na rukovodećim pozicijama na globalnom nivou. Ovo naglašava posvećenost Nestléa u pružanju jednakih mogućnosti za sve zaposlenike u kompaniji.

Yana Mikhailova, direktorica trzišta jugoistočne Europe kompanije Nestlé

Nestlé je danas predstavio akcioni plan za povećanje broja žena na rukovodećim pozicijama na globalnom nivou. Ovo naglašava posvećenost Nestléa u pružanju jednakih mogućnosti za sve zaposlenike u kompaniji.

Nestlé je u posljednjih nekoliko godina ostvario napredak u povećanju broja žena na rukovodećim pozicijama. Danas, na 43% tih pozicija su žene. S planom za ubrzavanje rodne ravnopravosti, Nestlé će sada staviti poseban naglasak na povećanje udjela žena na 200 najviših rukovodećih pozicija i to s oko 20% na 30% do 2022. godine. Ovo je još jedan Nestléov korak ka rodnoj jednakosti.

Mark Schneider, izvršni direktor kompanije Nestlé, rekao je: ''To je jednostavno ispravna odluka. Vjerujemo da će raznovrsnija radna snaga s većim brojem žena na čelu, ojačati našu inkluzivnu kulturu i učiniti Nestlé još boljom kompanijom. Postavljamo mjerljive ciljeve kako bismo bili odgovorni u njihovom ispunjenju''.

Lokalno, Nestlé u Adriatic regiji danas zapošljava 717 ljudi, odnosno 57% žena i 43% muškaraca. Što se tiče menadžerskih pozicija, 62% žena su linijski menadžeri, a 38% muškarci.

''Ravnoteža spolova je ključna komponenta Nestléovog pristupa raznolikosti i inkluziji. Nestlé u Adriatic regiji odražava ovaj pristup. Raznolikost i inkluzija su dio kulture naše kompanije i dokazano motiviraju i angažiraju zaposlenike, što dovodi do visokih performansi i inovacija. To je način na koji poslujemo i jedan je od načina na koji Nestlé živi svoje vrijednosti'', kazala je Yana Mikhailova, direktorica tržišta jugoistočne Europe kompanije Nestlé.

Nestlé ima ugrađenu rodnu ravnopravnost u svim svojim ljudskim resursima. Kompanija je nedavno uključena u Bloomberg indeks rodne ravnopravnosti (GEI) za 2019. godinu. Kompanija sada postavlja nove ciljeve za daljnje djelovanje.

Plan za ubrzanje rodne ravnopravnosti uključuje sljedeće specifične aktivnosti:

  • Podrška svim rukovodiocima da očuvaju inkluzivno radno mjesto i okruženje bez pristrasnosti;
  • Podsticanje upotrebe Nestlé programa za roditeljski dopust i fleksibilnu politiku rada koja se primjenjuje u svim Nestlé operativnim kompanijama;
  • Unapređenje programa za mentorstvo i sponzorstvo kako bi se žene s velikim potencijalom pripremile za veće rukovodeće pozicije;
  • Zapošljavanje i promoviranje više žena na rukovodećim pozicijama;
  • Kontinuirano praćenje postignutih rezultata i daljnja promocija rodne ravnopravnosti;
  • Daljnje napore u području rada na smanjenju razlike u plaćama između muškaraca i žena;
  • Izvještavanje o napretku u Nestléovom godišnjem izvještaju o stvaranju zajedničkih vrijednosti;

Nestlé plan za ubrzanje rodne ravnopravnosti jača postojeću predanost kompanije za poboljšanje rodne ravnopravnosti u radnom okruženju. U Nestléu, i muškarci i žene, imat će ključnu ulogu u unapređivanju rodne ravnopravnosti i stvaranju boljeg mjesta za rad.

-