IN STORE  in your country  
BiH
VIJESTI: BiH
12.03.2019.

PREGOVARA S INVESTITORIMA U PREHRAMBENU INDUSTRIJU

FIPA na međunarodnom sajmu " FOTEG" u Istanbulu

Delegacija Agencije za unapređenje stranih investicija BiH (FIPA) učestvovala je na međunarodnom sajmu prehrambenih tehnologija "FOTEG" koji se održavao u Istanbulu od 7. do 10. marta 2019 godine radi pregovara s potencijalnim stranim investitorima o ulaganju u BiH.
Prvi dan sajma predstavnici FIPA-e su pregovarali o ulaganju s kompanijom "KROMEL", vlasnika Ismeta Caliskana, a dogovorena je i posjeta BiH radi daljih pregovora.

Uspostavljeni su i kontakti s nekoliko drugih kompanija, koji će biti povezani s vlasnicima projekata u BiH.

Tokom prezentacija bh.potencijala, istaknute su prednosti koje BiH nudi stranim ulagačima, počev od značajno nižih operativnih toškova i povoljnih poreza, preko raspoloživih lokacija za iznajmljivanje i izgradnju prerađivačkih postrojenja, neobrađenog zemljišta, mogućnosti izvoza u regiju i EU, itd.

Konstatirano je da se strana poslovna zajednica treba u značajnijom mjeri upoznati s prilikama u BiH, te da je potrebno dodatno raditi na promocija profitabilnosti zemlje za strani kapital i unapređenju imidža zemlje.

Sajam između ostalog omogućava uspostavu trgovinskih i investicijskih partnerstava.

FIPA je imala priliku da se sastane s velikim brojem turskih, njemačkih i italijanskih kompanijama iz oblasti prehrambene tehnologije poput: tehnologije prerade i proizvodnje hrane, ambalaže, logistike, sigurnosti hrane, itd.

-