Poziv bh. privrednicima za dostavljanje podataka za suspenziju carina!

Ukoliko kompanije za potrebe vlastite proizvodnje iz trećih zemalja uvoze određenu sirovinu ili repromaterijal koji se ne proizvode u BiH, onda je moguće da se na taj proizvod odobri suspenzija ili smanjenje carinske stope

Vanjskotrgovinska  komora (VTK) BiH, u saradnji sa entitetskim privrednim komorama, prikuplja prijedloge privrednika za uvrštavanje na listu tarifnih brojeva za Odluku o suspenziji carina za 2022. godinu, u skladu sa instrukcijom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.

Ukoliko kompanije za potrebe vlastite proizvodnje iz trećih zemalja (sa kojima BiH nema potpisane trgovinske sporazume) uvoze određenu sirovinu ili repromaterijal, a da istovremeno u Bosni i Hercegovini ne postoji proizvodnja takve sirovine/materijala, onda je moguće da se na taj proizvod odobri totalna suspenzija ili određeno smanjenje carinske stope.

U skladu sa zahtjevom Ministarstva, ukoliko se prvi put predlaže tarifni  broj, potrebno je na zvaničnom memorandumu firme u posebnom dopisu dostaviti naziv firme, ID broj, broj telefona, e-mail, adresu, opis i kapacitet proizvodnje, puni naziv proizvoda prema Carinskoj nomenklaturi tekuće godine (tarifni broj sa 10 znakova) i iznos u KM plaćene carine na navedeni proizvod u prethodnoj godini (ukoliko se radi o novom prijedlogu za uvrštavanje) te količinu uvoza po tarifnom broju za prethodnu godinu te objašnjenje da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji.

Potrebno je imati u vidu da rezervni dijelovi, pomoćni dijelovi, alati i slično, iako služe finalnoj proizvodnji ne mogu biti obuhvaćeni ovom odlukom.

Također, potrebno je dostaviti informacije koliko će umanjenje carinskih troškova uticati na poslovanje kompanije kroz eventualno upošljavanje novih radnika, bolju konkurentnost na izvoznim tržištima i nove investicije, argumentovano objašnjenje da se radi o materijalima i sirovinama koji se koriste u vlastitoj proizvodnji te sve druge informacije koje će opravdati ukidanje ili smanjenje carinske stope, poput planova za buduće aktivnosti u oblasti investiranja, širenje proizvodnih pogona, zapošljavanja i povećanja izvoza te druge podatke koji to potvrđuju.

Privredni subjekti čiji su prijedlozi tarifnih brojeva uvršteni na prethodnoj Odluci moraju obnoviti zahtjev, te uz sve gore navedene tražene podatke dostaviti i u dopisu uvrstiti pokazatelje o efektima ove odluke na poslovanje kompanije, a koji se odnose na podatke o investicijama i povećanju proizvodnje (narativni opisi i vrijednost u KM), o broju zaposlenih prije i poslije korištenja olakšica uslijed primjene ove Odluke,  o povećanju/smanjenju izvoza (vrijednosno i procentualno) i povećanju konkurentnosti (narativno),  planove za buduće aktivnosti u oblasti investiranja, zapošljavanja i povećanja izvoza te druge bitne pokazatelje.

Prijedlozi se dostavljaju najkasnije do 23.04.2020. Kontakt brojevi za dodatna pitanja su 033/566-180 i 033/566-182”, saopćeno je iz VTK BiH.