InStore magazin-Specijalno izdanje za mjesec august 2020

InStore magazin za mjesec august priprema specijalno izdanje prilagođeno online i print formatu o temi Dobar domaći proizvod.

Online izdanje bit će dostupno na www.instore.ba

Print izdanje distribuiramo kao i do sada na adrese lidera kompanija FMCG industrije

Cilj projekta:

– Definisanje statusa domaćeg proizvoda vs brenda;

-Edukacija trgovaca i distributera o važnosti domaćeg proizvoda po uzoru na druga razvijena tržišta i odnose prema brendu

-Podrška i promocija domaćim proizvodima, isticanje benefita i kvalitete istih, te općenito dobro koje za privredu u cIjelosti donosi kupovina i afirmacija domaćih proizvoda i kompanija.

Promocija i komunikacija:

Aktuelno izdanje InStore magazina tematski će ispratiti priču #DobarDomaćiProizvod oglasima i PR objavama o istim, recenzijama, intervjuima i PR člancima predstavnika trgovaca, distributera i proizvođača o značaju, kvaliteti i pozicioniranju domaćih proizvoda.

Na www.instore.ba kreirat ćemo sekciju pod nazivom #DobarDomaćiProizvod kako bismo čitateljima i bazi InStore magazina omogućili lakše pretraživanje kategorija i artikala, te komunicirali recenzije i PR članke o istim.

Na društvenim mrežama InStore (FB, LinkedIn i Instagram) pokrenut ćemo kampanju sa oznakom #DobarDomaćiProizvod, gdje ćemo komunicirati postove i storije sa oznakom i pozivati pratioce da dijele svoje rutine i rituale sa domaćim artiklima, uz obavezan hashtag #DobarDomaćiProizvod

Kampanja #DobarDomaćiProizvod komunicirat će se i na led displayima agencije LedMedia.

Također će kampanju pratiti i Google Ads i Social Media plaćena kampanja.

Posebna komunikacija odnosi se i na newsletter (najmanje 4 u toku mjeseca) – koji se distribuiraju na 10.000 poslovnih adresa FMCG kompanija.

Promoviramo domaće brendove, kampanje, kompanije, kvalitetu, historiju, tradiciju, i sve što se veže za dobre primjere proizvodnje pod etiketom – Domaće iz BiH.